lördag 28 april 2012

Många att komma ihåg

Det finns fler att tacka för ert engagemang som har drivit detta projekt framåt. Alla har bidragit med ovärderlig hjälp och kunskap.
Olle J Bilteknik

Med hjälp av dessa företag och dess ledare blev detta möjligt.

Inga kommentarer: